Algemeen - Zentrum Beauty & Acupunctuur

Ga naar de inhoud
Algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden van Zentrum Beauty & Acupunctuur worden op dit moment bewerkt.
Privacy beleid

De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe Europese privacywet. In onderstaand document kunt u lezen of welke manier en met welk doel wij uw persoonsgegevens verwerk en gebruik.

De code van de beroepsvereniging en de WBGO (wet op de geneeskundige behandelovereenkomst) eisen dat ik, als behandelend therapeut een dossier van u aanleg. Hier staan enkele persoonlijke gegevens (zoals naam, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail adres) in en enkele medische gegevens, zoals medicatie en behandelingen (die relevant zijn voor de acupunctuur behandeling). Onbevoegden hebben geen toegang tot uw gegevens. Uw therapeut Nian van Berkel is de enige die toegang heeft tot de medische gegevens in uw dossier. Zij heeft hiervoor een wettelijke geheimhoudingsplicht. In de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist dat het dossier 20 jaar bewaard blijft. U heeft recht op inzage in uw dossier. Wanneer u wilt dat we geen medisch dossier meer van u bezitten, is formeel de procedure als volg: u ontvangt dit dossier (ter bewaring voor 20 jaar).

Alleen met uw expliciete toestemming kan een waarnemer tijdens afwezigheid van uw therapeut uw dossier inzien. Met de waarnemer is een verwerkings-overeenkomst gesloten, ter handhaving van de geheimhoudingsplicht. In plaats hiervan kan de waarnemer de anamnese ook opnieuw uitvoeren zonder gebruik te maken van uw dossier, wat een gebruikelijke gang van zaken is.

Persoonlijke gegevens, zoals naam, geboortedatum, adres, telefoonnumer, e-mail adres zorgverzekering en bijbehorend lidmaatschapnummer worden in de factuur vermeld, die nodig is om vergoeding te krijgen voor de behandeling. De factuur stuur ik u toe per e-mail. Wanneer u dit niet wilt, kan de factuur per post verstuurd worden. De facturen blijven 7 jaar bewaard. De financiƫle organisatie verricht ik deels zelf, tot de eindbalans. Mijn belasting accountant ontvangt deze eindbalans zonder vermelding van persoonlijke gegevens.
Cookies beleid

Zentrum Beauty & Acupunctuur gebruikt cookies om websiteverkeer te analyseren.
Stationsstraat 69
5281 GB Boxtel
Telefoon 0411 - 686811
zentrum@home.nl
Created with WebSite X5 pro
Terug naar de inhoud